KONTAKT OSS

911 30 300/908 39 811

MELLEM BO OG OMSORG

Lokaleid omsorg selskap i Nord-Norge med utspring fra Dyrøy Kommune i Troms og Finnmark. Eiere og driverne er Tone Pettersen og Børre Ertzaas. 20 års erfaring med omsorgsarbeid (statlig familiehjem, avlastning, etc.)

HVA VI TILBYR

Vi ønsker (i samarbeid med kommunene) å skape en meningsfull og verdig hverdag for våre brukere. Vi tilbyr et bredt aktivitetstilbud hvor vi tilstreber at alle skal ha muligheter til å ha en aktiv hverdag. Primæroppdraget vårt er tilretteleggelse av boliger og ivaretakelse av personer med særskilte bistandsbehov.

Virksomhetsområde:

 • Psykisk utviklingshemmede.
 • Aspergers syndrom, autisme og andre utviklingsforstyrrelser.
 • ADHD (med tilleggsproblematikk).
 • Rus, rehabilitering og Psykiatri.
 • Psykose og adferd som krever skjerming.
 • Demens (med utfordrende atferd).
 • Alternativt tilbud til fengsel.
 • Arbeidstrening etter lengre fengselsopphold.
 • Personer som har behov for avlastningstilbud på kort og lang sikt.
 • Personer med særskilt behov for skjerming pga utagering og voldelig atferd.
 • Psykiske vansker/ sammensatt problematikk som krever særskilt oppfølging.

Vi kan tilby:

 • Akuttplassering på kort varsel.
 • Heldøgns Botilbud psykiatri/rus.
 • Avlastning m/døgnbemanning spesielt ressurskrevende brukere.
 • Assisterende tjenester.
 • Brukermedvirkning prioritert område.
 • Ferieavlastning.

KONTAKT OSS

BØRRE ERTZAAS OG TONE PETTERSEN

911 30 300/908 39 811

Copyright © 2020 Mellem Bo og Omsorg AS