KONTAKT OSS

911 30 300/908 39 811

MELLEM BO OG OMSORG

Nytt lokaleid omsorg selskap i Troms. Etablert desember 2018 med utspring fra Dyrøy Kommune. Eiere og driverne er Tone Pettersen og Børre Ertzaas. 20 års erfaring med omsorgsarbeid (statlig familiehjem, avlastning, etc.)

HVA VI TILBYR

Vi ønsker (i samarbeid med kommunene) å skape en meningsfull og verdig hverdag for våre brukere. Vi tilbyr et bredt aktivitetstilbud hvor vi tilstreber at alle skal ha muligheter til å ha en aktiv hverdag. Primæroppdraget vårt er tilretteleggelse av boliger og ivaretakelse av personer med særskilte bistandsbehov.

Virksomhetsområde:

 • Psykisk utviklingshemmede.
 • Aspergers syndrom, autisme og andre utviklingsforstyrrelser.
 • ADHD (med tilleggsproblematikk).
 • Rus, rehabilitering og Psykiatri.
 • Psykose og adferd som krever skjerming.
 • Demens (med utfordrende atferd).
 • Alternativt tilbud til fengsel.
 • Arbeidstrening etter lengre fengselsopphold.
 • Personer som har behov for avlastningstilbud på kort og lang sikt.
 • Personer med særskilt behov for skjerming pga utagering og voldelig atferd.
 • Psykiske vansker/ sammensatt problematikk som krever særskilt oppfølging.

Vi kan tilby:

 • Akuttplassering på kort varsel.
 • Heldøgns Botilbud psykiatri/rus.
 • Avlastning m/døgnbemanning spesielt ressurskrevende brukere.
 • Assisterende tjenester.
 • Brukermedvirkning prioritert område.
 • Ferieavlastning.

KONTAKT OSS

BØRRE ERTZAAS OG TONE PETTERSEN

911 30 300/908 39 811

Copyright © 2019 Mellem Bo og Omsorg AS