Virksomhetsområder

Psykisk utviklingshemmede.

Vi tilbyr tilrettelagt bolig for personer med nedsatt funksjonsevne.

ASF og andre utviklingsforstyrrelser.

Vi har erfaring med autismespekterforstyrrelser og andre diagnoser. Vi skaper en rutinepreget, men aktiv hverdag i samarbeid med brukeren.

ADD/ADHD

Vi tilbyr et stort utvalg med aktiviteter på gården. Her vil de aller fleste finne noe som passer deres interesseområde og få muligheten til å få hendene fulle. Vi tilbyr samarbeid med skole, arbeidstrening og ferdighetstrening.

Rus, rehabilitering og psykiatri

Offentlige helsetjenester er ofte utsatt for kapasitetsproblemer. Gjennom mange år med utført arbeidstrening, fysisk trening og sosial mestring har vi kompetansen og mulighetene til å håndtere din bruker.

Vi kan tilby bolig med skjerming og dyktige fagfolk.

Demens

På vår eiendom har vi muligheter for å tilby demente en aktiv hverdag. Vi går inn for å bevare personens selvstendighet og autonomi så langt det lar seg gjøre. Vi kan tilby et skjermet botilbud eller et bofelleskap hvis ønskelig.

Alternativt tilbud til fengsel (§12)

MBO tilbyr muligheter for gjennomføring av straff i institusjon.  Våre landlige omgivelser og aktive hverdag gir mange muligheter for deltagelse på aktiviteter, arbeidstrening og sosial rehabilitering. Kortreist mat, skjønn natur og store distanser til bymiljø gir vårt tilbud et godt fundament for bedring av rusmiddelproblematikk.

Vi tilbyr også muligheter for arbeidstrening etter lengre fengselsopphold.

Avlastning etter avtale. Ta kontakt!

Vi tar imot personer på avlastning etter avtale. Driverne av MBO har over 20 års erfaring med de fleste typer adferdsproblematikk og kan vise til gode resultater. MBO har tilgang til ansatte med variert erfaring og kompetanse.

Vårt fokus på fleksibilitet, arbeid med dyr og praksisrelaterte arbeidsoppgaver gir stabilitet, selvtillit og mestring til de i samfunnet som trenger det mest!

MBO kan ved behov etablere skreddersydde bo og omsorgstilbud for brukere innenfor de fleste områder av helsevesenet. Er du usikker på om vi dekker din problematikk?

Ta kontakt for en hyggelig og faglig samtale.

Ta kontakt

13 + 9 =

Telefon 911 30 300 / 908 39 811