Om oss

Historie og bakgrunn ...

Mellem Bo og Omsorg AS Firmaet ble etablert i oktober 2018 og har ingen referanse å vise til, men eierne har lang erfaring med barn, ungdom og voksne med utfordrende adferd og psykiske lidelser.

Erfaring er kommet gjennom drift av Mellem Gård som har vært drevet siden 2000 med eierne av Mellem Bo og Omsorg AS.
Mellem Bo og Omsorg AS vil være det nye selskapet som drifter videre innen privat helse og omsorg i vår regi med hovedfokus på
ungdom og voksen psykiatri, dement, rus ol.
Vi er, og skal være en lokal eid bedrift som ønsker å tilføre kompetanse og arbeidsplasser til regionen. Våre medarbeidere er rekruttert fra offentlig og annen privat virksomhet innen helse, og har alle lang erfaring og personlig egnethet til oppdragene.
Vi skal gjennom vår tilstedeværelse være et supplement til det offentlige og være til hjelp der det er behøvelig på en ydmyk, faglig og økonomisk fordelaktig måte som tilgodeser våre oppdragsgivere.
Mellem Bo og Omsorg oppfyller alle lovmessige krav som stilles for drift av ett privat omsorgsfirma. Vårt internkontrollsystem er implementert i «Sticos» personal, HR og HMS systemet.
Sticos Personal hos oss er med å oppfylle lovpålagte krav og å sikre gode rutiner i personalarbeidet. HMS-modulen hjelper deg overhold og følge opp kravene innenfor HMS og internkontroll. Det er et enkelt og fleksibelt system for avviksregistrering og håndtering av avvik. Sticos Personal er ett profesjonelt moderne system for håndtering av HMS, med rutiner for bedriftens ansatte på alle områder. Systemet er alltid oppdatert og tilgjengelig for den enkelte på pc i bedriften samt på egen mobil.

Turnuser baserer seg i stor grad på type 24/7, men vil også være dag/aften og natt der behovet for dette er til stede. Felles er
at de tilfredsstiller krav i arbeidsmiljølovn til arbeidstider ol. Arbeidskontrakter til medarbeidere er følgelig og i henhold til arbeidsmiljølov bestemte krav. Lønn er i henhold til offentlige tariffer innen helsefaget.

Mellem Gård Inn på Tunet
Mellem gård har drevet med Inn på Tunet/Grønn omsorg i 20 år. Inn På tunet (IPT) er tilrettelagt og kvalitet sikrede velferdstjenester på gårdsbruket. Mellem Gård er godkjent Inn på Tunet gård. Tjenesten skal gi mestring, utvikling og trivsel. Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet her. Vi ønsker at brukerne på dag/døgnbasis skal få gode meningsfylte opplevelser, noe vi mener vi har lyktes med. Noen av utfordringene har vært tilknytningsvansker, angstlidelser, ADHD, schizofreni, autisme (aspergers, Tourettes), depresjon, psykotisk og spilleavhengig ungdom. Vi har også erfaring med demens og slagpasienter på gården.
I perioden 2005 og fram til dags dato har vi hatt ulike brukere fra Saltdal i sør til Nordreisa i Nord. De fleste er direkte plasseringer fra kommunene og/eller BUFETAT. Vårt fokus er å finne de gode ressursene hos det enkelte menneske. Å stå opp til en meningsfylt dag med gode opplevelser er viktig. Individuell tilpasning og tilrettelagt oppgaver som gir brukerne god mestringsfølelse. Dyra på gården har vært en god støttespiller for oss. De gir masse positiv energi til de ulike brukerne. Vi har flotte turløyper i nærområdet og muligheter for fiske og fangst, egen båt og kanoer.

I løpet av alle årene har vi hatt mange ulike oppdrag:
· Bo trening til unge voksne innvandrere.
· Akuttplasseringer for kortere/lengre perioder.
· Støttekontakt.
· Skoleelever med psykisk utviklingshemming og autisme.
· Skoleelever som har fungert dårlig sosialt på skolen og hatt ulike diagnoser som aspergers, dysleksi, ADHD og umotiverte elver for klasseromsundervisning.
· Ridning og skoleelever med nedsatt funksjonsevne. Dette har vi hatt svært gode tilbakemeldinger på.
· Samvær med tilsyn
· Dagopphold med aktiviteter for barnehager og skoleklasser.
· Aktivitet for demente.

BU Prisen
Vi fikk bygdeutviklingsprisen for vårt arbeide i 2008.

Ildsjel
I 2012 ble Mellem Gård, med Tone Pettersen og Børre Ertzaas, med i et teaterstykke for Rimfrost som heter «Ildsjel». Vi ble plukket ut på grunn av vårt engasjement, entusiasme og initiativ med den jobben vi gjør for alle menneskene som vi hjelper.

Årets Ambassadør
I 2015 fikk Mellem gård prisen Årets Ambassadør for travet i Nord Norge.

Statlig Familiehjem
Vi er og har vært forsterket fosterhjem siden våren 2002. Vi har hatt barn og ungdom med ADHD, ulike psykiske problemer og relasjonskader/tilknytningsforstyrrelser. Dette har vært en givende og til tider krevende jobb. Resultatene med disse ungdommene har vært meget gode. Vi har hatt stort utbytte i å bruke dyrene, gårdsaktivitetene og naturen for å hjelpe våre ungdommer. En av våre sterkeste sider er godt samarbeid med oppdragstaker samt bygge relasjoner med familienettverk til være plasseringer. Vi er stolte og ydmyke over de mange gode resultatene vi har oppnådd med ulike mennesker som har vært hos oss.

Mellem Bo og Omsorg ble etablert i oktober 2018, av Børre Ertzaas og Tone Pettersen, to lokale ildsjeler som ønsker å tilby et helsetilbud spesialtilpasset brukerens behov.

Vi er en lokalt eid bedrift som ønsker å tilføre sterkt ønsket kompetanse og arbeidsplasser til regionen. Våre medarbeidere er rekruttert fra offentlig og privat virksomhet innen helse. Vi vektlegger personlig egnethet og arbeidserfaring tungt for å sikre at våre ansatte kan gi brukerne den oppfølgningen de trenger.

Gjennom vår tilstedeværelse ønsker vi å være et supplement til det eksisterende offentlige tilbudet. Et område hvor vi har over 20 års erfaring. Vi sikter oss bestandig inn på å sikre et gjensidig og oversiktlig samarbeid med våre partnere. Dette gjør at overtakelser går raskt og uproblematisk.

Mellem Bo og Omsorg oppfyller alle lovmessige krav som stilles for drift av ett privat omsorgsfirma. Vårt internkontrollsystem er implementert i HR og HMS systemet «Sticos» personal. Dette forsikrer at vi oppfyller lovpålagte krav og sikrer gode rutiner i vårt personalarbeid.

Inn på tunet Norge

Mellem gård har opparbeidet seg sin kompetanse gjennom sin virksomhet av Inn på Tunet. Mellem Gård er en godkjent Inn på Tunet gård og har i to tiår gitt velferdstjenester rettet mot oppvekst, opplæring, arbeidstrening, helse og omsorg. Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gårdslivet og arbeidet her, men har i senere år blitt utvidet med flotte turløyper, i nærområdet, kultursti og nye muligheter for fiske og fangst, egen båt, kanoer og andre friluftsaktiviteter.

Vårt ønske er at brukerne på dag/døgnbasis skal få oppleve mestring gjennom meningsfylte aktiviteter og opplevelser. Dette er noe vi har fått erfare verdien av gjennom vårt arbeid med Inn på Tunet, hvor vi har jobbet med et bredt spekter av pasientgrupper. Fra 2005 og til dags dato har vi hatt ulike brukere fra flere områder i Nord-Norge. De fleste er direkte plasseringer fra kommunene eller BUFETAT hvor vi kan vise til mange år med produktivt samarbeid.

 

BU Prisen
Vi fikk bygdeutviklingsprisen i Troms for vårt arbeid i 2008.

Ildsjel
I 2012 ble Mellem Gård, med Tone Pettersen og Børre Ertzaas, med i et teaterstykke for Rimfrost som heter «Ildsjel». Vi ble plukket ut på grunn av vårt engasjement, entusiasme og initiativ med den jobben vi gjør for alle menneskene som vi hjelper.

Årets Ambassadør
I 2015 fikk Mellem gård prisen Årets Ambassadør for travet i Nord Norge

Statlig Familiehjem
De driftsansvarlige for MBO er og har vært forsterket fosterhjem siden våren 2002. Vi har hatt barn og ungdom med ADHD, ulike psykiske problemer og relasjonskader/tilknytningsforstyrrelser. Dette har vært en givende og til tider krevende jobb som uten tvil har inspirert oss til å etablere dette tilbudet.

Resultatene med disse ungdommene har vært meget gode. Vi har hatt stort utbytte i å bruke dyrene, gårdsaktivitetene og naturen for å hjelpe ungdommene våre. En av våre sterkeste sider er å bygge relasjoner med familienettverket til våre plasseringer. Vi er både stolte og ydmyke over de mange gode resultatene vi har oppnådd med ulike mennesker som har vært hos oss og ser fram til å videreføre vår kompetanse i Mellem Bo og Omsorg.

Børre Ertzaas og Tone Pettersen
for Mellem Gård

Mellem Bo og Omsorg AS Firmaet ble etablert i oktober 2018 og har ingen referanse å vise til, men eierne har lang erfaring med barn, ungdom og voksne med utfordrende adferd og psykiske lidelser.

Erfaring er kommet gjennom drift av Mellem Gård som har vært drevet siden 2000 med eierne av Mellem Bo og Omsorg AS.
Mellem Bo og Omsorg AS vil være det nye selskapet som drifter videre innen privat helse og omsorg i vår regi med hovedfokus på
ungdom og voksen psykiatri, dement, rus ol.
Vi er, og skal være en lokal eid bedrift som ønsker å tilføre kompetanse og arbeidsplasser til regionen. Våre medarbeidere er rekruttert fra offentlig og annen privat virksomhet innen helse, og har alle lang erfaring og personlig egnethet til oppdragene.
Vi skal gjennom vår tilstedeværelse være et supplement til det offentlige og være til hjelp der det er behøvelig på en ydmyk, faglig og økonomisk fordelaktig måte som tilgodeser våre oppdragsgivere.
Mellem Bo og Omsorg oppfyller alle lovmessige krav som stilles for drift av ett privat omsorgsfirma. Vårt internkontrollsystem er implementert i «Sticos» personal, HR og HMS systemet.
Sticos Personal hos oss er med å oppfylle lovpålagte krav og å sikre gode rutiner i personalarbeidet. HMS-modulen hjelper deg overhold og følge opp kravene innenfor HMS og internkontroll. Det er et enkelt og fleksibelt system for avviksregistrering og håndtering av avvik. Sticos Personal er ett profesjonelt moderne system for håndtering av HMS, med rutiner for bedriftens ansatte på alle områder. Systemet er alltid oppdatert og tilgjengelig for den enkelte på pc i bedriften samt på egen mobil.

Turnuser baserer seg i stor grad på type 24/7, men vil også være dag/aften og natt der behovet for dette er til stede. Felles er
at de tilfredsstiller krav i arbeidsmiljølovn til arbeidstider ol. Arbeidskontrakter til medarbeidere er følgelig og i henhold til arbeidsmiljølov bestemte krav. Lønn er i henhold til offentlige tariffer innen helsefaget.

Mellem Gård Inn på Tunet
Mellem gård har drevet med Inn på Tunet/Grønn omsorg i 20 år. Inn På tunet (IPT) er tilrettelagt og kvalitet sikrede velferdstjenester på gårdsbruket. Mellem Gård er godkjent Inn på Tunet gård. Tjenesten skal gi mestring, utvikling og trivsel. Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet her. Vi ønsker at brukerne på dag/døgnbasis skal få gode meningsfylte opplevelser, noe vi mener vi har lyktes med. Noen av utfordringene har vært tilknytningsvansker, angstlidelser, ADHD, schizofreni, autisme (aspergers, Tourettes), depresjon, psykotisk og spilleavhengig ungdom. Vi har også erfaring med demens og slagpasienter på gården.
I perioden 2005 og fram til dags dato har vi hatt ulike brukere fra Saltdal i sør til Nordreisa i Nord. De fleste er direkte plasseringer fra kommunene og/eller BUFETAT. Vårt fokus er å finne de gode ressursene hos det enkelte menneske. Å stå opp til en meningsfylt dag med gode opplevelser er viktig. Individuell tilpasning og tilrettelagt oppgaver som gir brukerne god mestringsfølelse. Dyra på gården har vært en god støttespiller for oss. De gir masse positiv energi til de ulike brukerne. Vi har flotte turløyper i nærområdet og muligheter for fiske og fangst, egen båt og kanoer.

I løpet av alle årene har vi hatt mange ulike oppdrag:
· Bo trening til unge voksne innvandrere.
· Akuttplasseringer for kortere/lengre perioder.
· Støttekontakt.
· Skoleelever med psykisk utviklingshemming og autisme.
· Skoleelever som har fungert dårlig sosialt på skolen og hatt ulike diagnoser som aspergers, dysleksi, ADHD og umotiverte elver for klasseromsundervisning.
· Ridning og skoleelever med nedsatt funksjonsevne. Dette har vi hatt svært gode tilbakemeldinger på.
· Samvær med tilsyn
· Dagopphold med aktiviteter for barnehager og skoleklasser.
· Aktivitet for demente.

BU Prisen
Vi fikk bygdeutviklingsprisen for vårt arbeide i 2008.

Ildsjel
I 2012 ble Mellem Gård, med Tone Pettersen og Børre Ertzaas, med i et teaterstykke for Rimfrost som heter «Ildsjel». Vi ble plukket ut på grunn av vårt engasjement, entusiasme og initiativ med den jobben vi gjør for alle menneskene som vi hjelper.

Årets Ambassadør
I 2015 fikk Mellem gård prisen Årets Ambassadør for travet i Nord Norge.

Statlig Familiehjem
Vi er og har vært forsterket fosterhjem siden våren 2002. Vi har hatt barn og ungdom med ADHD, ulike psykiske problemer og relasjonskader/tilknytningsforstyrrelser. Dette har vært en givende og til tider krevende jobb. Resultatene med disse ungdommene har vært meget gode. Vi har hatt stort utbytte i å bruke dyrene, gårdsaktivitetene og naturen for å hjelpe våre ungdommer. En av våre sterkeste sider er godt samarbeid med oppdragstaker samt bygge relasjoner med familienettverk til være plasseringer. Vi er stolte og ydmyke over de mange gode resultatene vi har oppnådd med ulike mennesker som har vært hos oss.

Børre Ertzaas og Tone Pettersen
for Mellem Gård

Natursti

På Mellem Gård har vi tilrettelagt turløyper og stier for trening, rekreasjon og mosjon.

Medieoppslag

Noen artikler om oss i media.

Jobb Hos Oss?

Brenner du for å jobbe med mennesker og trives med en aktiv hverdag? Send oss en epost!

Aktiviteter

Vi tilbyr aktiviteter på Mellem Gård som er en godkjent «inn på tunet» gård.

Natursti

På Mellem Gård har vi tilrettelagt turløyper og stier for trening, rekreasjon og mosjon.

Medieoppslag

Noen artikler om oss i media.

Jobb Hos Oss?

Her må vi få til et skjema og epost de kan sende inn CV. Hva ønsker å jobbe med? Erfaring?

Aktiviteter

Vi tilbyr aktiviteter på Mellem Gård som er en godkjent «inn på tunet» gård.

Natursti

Nedenfor gården ligger vakre Solbergfjorden hvor vi har stort naust, båter og kanoer. Fint
turområde langs fjæra. Fiske og produksjon av fiskemat (fiskekaker et.) er en populær
aktivitet.

Natursti

Nedenfor gården ligger vakre Solbergfjorden hvor vi har stort naust, båter og kanoer. Fint
turområde langs fjæra. Fiske og produksjon av fiskemat (fiskekaker et.) er en populær
aktivitet.

Mediaomtale

Aktiviteter «Inn på tunet»

«Inn på tunet»-gård tilbyr ulike aktiviteter med fokus på mestring, mening, utvikling og trivsel.

På gården er vi med på stell og daglig håndtering av dyrene i tillegg til ridning, for de som ønsker det. Vi arbeider også med ulike oppgaver basert på vær og årstid.

Kos og stell med dyrene, Eggsanking, og foring. Hest og vogn Ridning, Vedhogst og produksjon av ved. Fisking og foredling av fisk, Matlaging og baking. Bingo, Tur i fjæra, Bålkos, Kortspill og mye mer.

Aktiviteter
«Inn på tunet»

«Inn på tunet»-gård tilbyr ulike aktiviteter med fokus på mestring, mening, utvikling og trivsel.

På gården er vi med på stell og daglig håndtering av dyrene i tillegg til ridning, for de som ønsker det. Vi arbeider også med ulike oppgaver basert på vær og årstid.

Kos og stell med dyrene, Eggsanking, og foring. Hest og vogn Ridning, Vedhogst og produksjon av ved. Fisking og foredling av fisk, Matlaging og baking. Bingo, Tur i fjæra, Bålkos, Kortspill og mye mer.

Telefon 911 30 300 / 908 39 811