Våre tjenester

Vi tilbyr akuttplassering.

Overtakelsen ordnes sømløst på en oversiktlig og ryddig måte, selv ved krevende pasientgrupper.

Det er bare å ta kontakt så ordner vi resten.

Heldøgns Botilbud

Vi tilrettelegger for din brukers behov. Turnus med aktiv/hvilende nattevakt

Brukerne får individuell tilrettelegging og vi tilpasser vårt system til brukernes behov.

 

 

Vi kan barn og ungdom.

20 års erfaring med utsatte barn og unge. Vi bistår med tilrettelegging i samarbeid med skolen, eller tilbyr alternativer til skole, også i kombinasjon med heldøgns omsorg.

ADD/ADHD

Vi tilbyr et stort utvalg med aktiviteter på gården. Her vil de aller fleste finne noe som passer deres interesseområde og få muligheten til å få hendene fulle. Vi tilbyr samarbeid med skole, arbeidstrening og ferdighetstrening.

Brukermedvirkning

Brukerens selvbestemmelsesrett står sterkt hos oss. Du kan være trygg på at brukerens rettigheter og medvirkning ivaretas.

Ferieavlastning

Vi har siden 2005 gjennomført ferieavlastning i form av bondegårdsferie og helgeavlastning i samarbeid med flere kommuner og Bufetat. Her får barn og unge fra forskjellige hjem fått muligheten til å fritt utfolde seg i våre gårdsaktiviteter.  

Telefon 911 30 300 / 908 39 811