Våre tjenester

Vi tilbyr akuttplassering.

Overtakelsen ordnes sømløst på en oversiktlig og ryddig måte, selv ved krevende pasientgrupper.

Det er bare å ta kontakt så ordner vi resten.

Heldøgns Botilbud

Vi tilrettelegger for din brukers behov. Turnus med aktiv/hvilende nattevakt

Brukerne får individuell tilrettelegging og vi tilpasser vårt system til brukerne, ikke omvendt. Våre fagfolk har relevant kompetanse og erfaring innenfor
rus og psykiatri.

 

 

Vi kan barn og ungdom.

20 års erfaring med utsatte barn og unge. Vi bistår med tilrettelegging i samarbeid med skolen, eller tilbyr alternativer til skole, også i kombinasjon med heldøgns omsorg.

Demens

På vår eiendom har vi muligheter for å tilby demente en aktiv hverdag. Vi går inn for å bevare personens selvstendighet og autonomi så langt det lar seg gjøre. Vi kan tilby et skjermet botilbud eller et bofelleskap hvis ønskelig.

Rus, rehabilitering og psykiatri

Offentlige helsetjenester er ofte utsatt for kapasitetsproblemer. Gjennom mange år med utført arbeidstrening, fysisk trening og sosial mestring har vi kompetansen og mulighetene til å håndtere din bruker.

Vi kan tilby bolig med skjerming og dyktige fagfolk.

ADD/ADHD

Vi tilbyr et stort utvalg med aktiviteter på gården. Her vil de aller fleste finne noe som passer deres interesseområde og få muligheten til å få hendene fulle. Vi tilbyr samarbeid med skole, arbeidstrening og ferdighetstrening.

Brukermedvirkning

Brukerens selvbestemmelsesrett står sterkt hos oss. Du kan være trygg på at brukerens rettigheter og medvirkning ivaretas.

Ferieavlastning

Vi har siden 2005 gjennomført ferieavlastning i form av bondegårdsferie og helgeavlastning i samarbeid med flere kommuner og Bufetat. Her får barn og unge fra forskjellige hjem fått muligheten til å fritt utfolde seg i våre gårdsaktiviteter.  

Planlegg overtagelse nå.

Sett oss i gang med å kartlegge og tilrettelegge din brukers behov, vi kan bistå på kort varsel.

Telefon 911 30 300 / 908 39 811